Thiên Hạ Kỳ Nữ
Nàng là kỳ nữ nhất mạo khuynh thành, là Quận chúa cao quý do đích thân Hoàng thượng sắc phong. Nàng tài trí hơn người, bao lần nhìn thấu được kế sách của kẻ địch. 
Nhưng nàng lại chẳng thể đoán được vận mệnh bản thân mình!


Chàng là Định Quốc hầu danh chấn bốn phương, là bậc anh tài kinh luân kiệt xuất. Chàng mưu lược như thần, một cái phất tay đủ để định giang sơn. 
Nhưng giai nhân trong lòng, chàng lại chẳng thể nào bảo vệ!


Cả hai đứng trước loạn thế, đứng trước thiên hạ trăm biến nghìn chuyển, số phận của họ rồi sẽ đi về đâu? Liệu khi đối mặt với gian nguy, hai người có đồng tâm vượt qua và có đến được với nhau hạnh phúc viên mãn?


"Nghĩa" "Trung" một đời giữ trọn,
"Ái Tình" một kiếp vẫn hoài sắt son.

Nhận xét về Thiên Hạ Kỳ Nữ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ