Thiên Hạ Của Tôi Chỉ Có Bi Thương

Bảo Trân sinh ra trong nhà họ Vương, có ông nội là Võ tướng của thiên giới, anh trai nắm trong tay kiếp nạn của con người, cuộc sống của cô chỉ toàn tiếng cười cho đến ngày ấy cô đứng trên ngai vàng mặc áo giáp vàng tay cầm kiếm đỏ, khuôn mặt lạnh lùng: "Là ngươi phụ ta."

Nhận xét về Thiên Hạ Của Tôi Chỉ Có Bi Thương

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ