Thiên Địa Đại Đạo

"Ma đạo vốn là Vô Tình Chi Đạo, dính chữ "Tình" thì vạn kiếp bất phục.

Thế nhưng không! Ma Đạo Vô Tình chỉ là đại lộ của những kẻ bình thường. 

Ma Đạo Hữu Tình mới là con đường của người phi thường."

"Dù nàng có trùng sinh ở thế giới khác ta vẫn sẽ phá không mà tìm. Hãy đợi ta, Vân Vân!"

***

Truyện là hành trình main tu luyện tăng tiến tu vi để tìm vợ cho nên không có cảnh sắc. Main cơ trí, sát phạt, quyết đoán. Ban đầu còn có chút nhu nhược nhưng về sau sẽ dần trưởng thành lên.

***

Cảnh giới

- Tụ khí cảnh

- Trúc Cơ cảnh

- Đoán cốt cảnh

- Thiên Huyền cảnh

- Thần Chiếu cảnh

- Hóa Hư cảnh 

- Dung hồn cảnh 

- Quy Nguyên cảnh 

***

Công pháp

- Phàm Giai

- Linh giai 

- Huyền giai 

- Địa giai

- Hoàng giai

- Thiên giai.

***

Truyện có tình tiết giống với bộ "Ma Hoàng Đại Quản Gia"  vì mình là fan của bộ truyện này và các cảnh giới được ghi ở trên cũng dựa theo cảnh giới trong truyện.

Nhận xét về Thiên Địa Đại Đạo

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ