Thích Sát Ma Nô

Một tổ chức sát thủ của Ma giới nổi danh tam giới tứ phương với các sát thủ đều là nô lệ của Ma giới.

Thích Sát Ma Nô.

Chỉ cần ngươi có đủ thù lao tương xứng để trả, không có mạng nào mà Thích Sát Ma Nô không đoạt được.

Nhận xét về Thích Sát Ma Nô

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ