Thì Ra Thích Là Cảm Giác Như Vậy

Thành Tú Lan là một cô gái đang yêu hoạt bát, những năm Trung học tưởng chừng trôi qua một cách vô nghĩa cho đến khi gặp được anh ấy- Liên Chiếu Tuân, một người con trai thực sự đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô ấy. Anh ấy luôn trau dồi bản thân, chăm chỉ tiến lên phía trước. Chính anh ấy là động lực để Thành Tú Lan cố gắng từng ngày, cô muốn một ngày nào đó được sánh bước bên anh. Liệu điều đó có thể trở thành hiện thực... 

 Lưu ý: tất cả tên nhân vật, địa điểm đều không tồn tại.


Nhận xét về Thì Ra Thích Là Cảm Giác Như Vậy

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ