Thì Ra Ta Vốn Là Nữ Phụ Phản Diện Ác Độc

Chết rồi, cô chết rồi!

Không can tâm! Thật là không can tâm!

Rõ ràng là cô yêu hắn nhiều như thế, ở bên cạnh hắn lâu như thế nhưng cớ sao hắn lại chưa bao giờ nhìn cô? Thậm chí là ghét bỏ cô?

Hắn không yêu cô?

Được! Nếu đã không thể yêu thì cô sẽ khiến hắn hận cô đến tận xương tuỷ.

Nhiều lần trêu đùa người mà hắn yêu, lấy hai đứa con của hắn ra làm trò tiêu khiển, đã vậy còn có muốn giết chết chúng.

Hắn giận rồi! Hắn tức giận thật rồi!

Hắn hận cô! Hắn căm hận đến tận máu xương!

Hắn, hắn... giết cô rồi!

-----------

[Đáng thương, đáng thương, một kẻ đáng thương nhưng cũng thật đáng trách! Ngươi có muốn làm lại một nữa không? Đổi lại, ngươi phải ký khế ước với ta.]

"Ký khế ước?"

[Đúng vậy, ngươi làm việc cho ta, cùng ta xuyên qua những thế giới khác để làm nhiệm vụ.]

"Được!"

Nhận xét về Thì Ra Ta Vốn Là Nữ Phụ Phản Diện Ác Độc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ