Thầy Đồ Bên Trang Giấy Đỏ

Truyện kể về một giáo viên ngữ văn trẻ tuổi, sinh sống an nhàn một thân một mình, cha mẹ khoẻ mạnh vui vẻ, anh chị đã yên bề gia thất, bản thân thì dạy dỗ học trò sống qua từng ngày. Nhưng liệu có thực sự là như thế?


Sau khi chết được xuyên về khoảng thời gian 1771, gặp gỡ, kết bạn, tìm lại,... cuộc sống vốn không thay đổi lại tiếp tục bẻ ngoặc. 


Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

[Trích từ: Đại Việt Sử Kí Toàn Thư]


Sông núi nước Nam vua Nam ở

Rành rành định phận ở sách trời

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

[Bản dịch: Trần Trọng Kim]
Tác giả: Đầy đủ cả Hán lẫn Thuần Việt cho an toàn.

Nhận xét về Thầy Đồ Bên Trang Giấy Đỏ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ