Thanh Xuân

"Thanh xuân như một tách trà."

Mỗi chương là mỗi câu chuyện khác nhau, viết về những vấn đề của thanh xuân: tình yêu, gia đình, xã hội,... 

Nhận xét về Thanh Xuân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ