Thanh Xuân Tựa Mưa Rào

Nguyệt Linh chuyển đến sống với ông bà ngoại, nơi đây chứa đựng vô vàn kỷ niệm thời thơ ấu của Nguyệt Linh. Thời đấy cô có một người bạn vô xùng thân thiết, đi đâu cũng như hình với bóng.

Lần này cô quay lại cũng chính là muốn tìm lại người bạn này. 

Nhưng có vẻ thật khó khi cả hai liên tục vướng vào những rắc rối trong cuộc sống.

Nhận xét về Thanh Xuân Tựa Mưa Rào

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ