Thành Thật Làm Hacker, Tôi Chuyển Sinh Lúc Nào Chẳng Hay

Nhận một đơn hàng của khách, chưa kịp nhận tiền thì đã chuyển sinh. Đây là câu chuyện về một con người đi trên con đường trở thành thần.

Nhận xét về Thành Thật Làm Hacker, Tôi Chuyển Sinh Lúc Nào Chẳng Hay

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ