Thành Phố Afterlife (Thế Giới Bên Kia)

Tuyệt vọng đáng sợ như thế nào? Khi sống trong một thế giới nơi áp lực là không thể tránh khỏi. Kết thúc nó như thế nào? Tôi đã từng tự hỏi như thế, và kết thúc cuộc đời mình. Nhưng mọi việc không hề thật sự kết thúc khi ở thế giới này những quan niệm thông thường không hề đúng. Thay vào đó là một sự thật không thể tin nổi.

Một cuộc gặp gỡ định mệnh ấy khiến tôi thay đổi và nhận ra nhiều điều. Tôi muốn cứu vãn, không thể kết thúc như thế được.

Tôi muốn sống... vì em.

Nhận xét về Thành Phố Afterlife (Thế Giới Bên Kia)

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ