Chương 21: Em trở về rồi.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Mai mình bạn lắm nên mình cũng không chắc có theo kế hoạch 2 chương/ngày được không, nhưng mình vẫn sẽ cố. Đọc truyện và cmt cho mình nhé, cảm ơn mọi người.

Nhận xét về Thâm Tình Không Thuộc Về Em

Số ký tự: 0