Thạch Hoa

Một điều ước quá sức với cái thời đại này vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi.

“Ước được làm lại từ đầu.”

Và khi tôi biết trong mắt họ tôi chẳng là gì

Tôi chỉ ước ngay từ đầu mình đừng sinh ra là con gái.

Đơn giản chỉ là ột cách trốn chạy nhưng

vẫn tốt hơn bây giờ.

Nếu được sinh ra một lần nữa, tôi sẽ là đàn ông để không phải đau khổ vì bất cứ một người đàn ông nào.”


Nhận xét về Thạch Hoa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ