Tên Cày Thuê
Một game thủ nổi tiếng với biệt danh "chí mạng", khi hắn không chỉ làm cho đối thủ trong game phải khóc thét mà hắn còn có thể khiến cho người đó tan nát nhà cửa nếu có ai thuê hắn làm vậy. Những ván game khởi nguồn cho những niềm hạnh phúc, cũng có thể là những cơn đau. Tất cả đều phụ thuộc vào hồ sơ của đối thủ.

Nhận xét về Tên Cày Thuê

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ