Tay Nắm Chặt, Tay Buông Lơi

Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan.

Thế gian như kịch, kịch tan người tàn.


Nguồn ảnh bìa: Cỏ Lạ.

______

Đôi lời từ tui: Có một số chương có thể sẽ có thay đổi nhỏ (chi tiết hơn) để chỉn chu thêm cho truyện của tui nha.


Truyện HOÀN TOÀN FREE nhé.

Nhận xét về Tay Nắm Chặt, Tay Buông Lơi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ