Tập Truyện Kinh Dị Ngắn

Đây là những câu chuyện kinh dị ngắn. Không phải truyện ma vì tớ không thích truyện ma lắm. Sẽ có những khúc vấp vì nó chưa hoàn thiện. Mong mọi người thông cảm và cảm ơn đã xem ạ.

Nhận xét về Tập Truyện Kinh Dị Ngắn

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ