Tam Sinh Kiếp Đại Nghiệt Duyên

Thế loại: Fanfic đam mỹ, cổ đại, ngược luyến, truy thê, nam nam sinh tử.

Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến

Văn án

Hắn là Đế Quân cao cao tại thượng y chỉ là một thượng tiên bé nhỏ.

Hắn luân hồi ba kiếp y theo hắn luân hồi ba kiếp. Thế mà cả ba kiếp đều là hắn chính tay giết chết y.

Kiếp thứ nhất: Hoàng thượng x nam phi

Kiếp thứ hai: Vương gia x tướng quân

Kiếp thứ ba: Sư tôn x đồ đệ
Nhận xét về Tam Sinh Kiếp Đại Nghiệt Duyên

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ