Tâm Ma Lấn Át

Trương Dực Thành không ngờ có một ngày người mà hắn yêu thương nhất lại phản bội hắn, không ngờ nàng ấy lại dùng kiếm pháp do chính tay hắn dạy dỗ nàng tiễn hắn một đoạn đường.

"Có phải nàng rất hận ta đúng không? Vì ta không cho phép nàng dấn thân vào con đường thù hận, năm lần bảy lượt ngăn cản nàng." Dực Thành yếu ớt nói.

"Không, ta rất biết ơn ngươi. Có ngươi mới có ta của ngày hôm nay!"

Nhận xét về Tâm Ma Lấn Át

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ