Tam Luân

Truyện có hai map lớn, bốn map nhỏ, bốn vị diện, kể về hành trình tìm lại ký ức, thân thế và sức mạnh của nam chính Đằng Nguyên, trả thù kẻ tử địch năm xưa. 

- Các cảnh giới tu tiên – ma tu – quỷ tu tương đương

Tiên: Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần. 

Ma: Huyết Liên – Hoài Cốt – Phục Hồn – Tang Ảnh – Diệt Lộ

Quỷ: Quỷ Thiết – Xá Tồn - Khắc Ngạc – Vĩnh Thụ - Quỷ Tôn

- Cấp tương đương của yêu thú. 

Đồ - Huyền – Hoàng – Thượng – Cảnh 

- Công pháp main: Địa Tàng Tà Công

Map 1: Mộ Hoàng Đại Lục - Hạ Giới: Sa Lục Châu

Phía Đông Mộ Hoàng Đại Lục có nhị quốc là Vạn Tư Quốc, Diệc Linh Quốc; có bát Châu là Sùng Tây, Thạn Dương, Tả Cồn, Đông Tàng, Khâu Lĩnh, Thái Biện, Đà Liêu và Sa Lục.

(Mạch truyện chậm, main không vô địch, hành trình tu luyện trắc trở, ăn hành liên miên. Mong các đậu hũ ủng hộ ạ!)

Nhận xét về Tam Luân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ