Tai Ương

Nơi đây là Hoàng Triều Cửu Châu, giáp gianh giữa hai đại thế lực là Nam Hải cùng với Đông thổ, Hoàng Triều Cửu Châu này đúng như cái tên của nó Cửu Châu! 


Chỉ một mảnh thế lực này đã gồm chín thế lực tương đương với Chín Hoàng Triều, do các họ chia nhau nắm giữ gồm: Trần, Nguyễn, Diệp, Lê, Mạc, Đường, Ma, Cổ, Nghiêm.


Cửu hoàng triều chia nhau thống lĩnh Cửu châu vì vậy thực lực không thể phát huy toàn bộ, có thể nói Hoàng Triều Cửu Châu là đại thế lực yếu nhất trong mấy đại thế lực.


Mà tại Mạc Họa Hoàng Triều nơi có vô số tông môn tọa trấn lại có một phong tục chiêu sinh kỳ lạ.


Bọn hắn không luận căn cơ, không luận bối cảnh chỉ luận ngươi có học thức, có tình người hay không.


Bọn hắn lấy học làm gốc rễ lấy nhân nghĩa làm ngọn, ý muốn nói người không học tất không biết hai từ nhân nghĩa, người không hiểu nhân nghĩa tức vô học.


Mà cái cốt của hai từ nhân nghĩa chính là tôn sư trọng đạo, đạo này chính là kính cha, kính mẹ, kính ông bà, kính người có ân.


Vì cái tập tục phong phú này mà Mạc Họa Triều là một trong số Hoàng Triều cường đại bậc nhất mảnh đại lục này.


Cũng vì lẽ đó mà sảng sinh không biết bao nhiêu nhân tài Đan, Khí, Phù, Trận, cùng các bậc Thánh Nhân.


Mà Tiểu Hy nàng chính là thiên tài đệ nhất Thành Thái Nhạc, sáu tháng biết nói, ba tuổi tinh thông Đan, Trận, Phù, sáu tuổi được mệnh danh là kiếm đạo thiên tài, chín tuổi vang danh Cửu Châu, đệ nhất đại thiên kiêu không ai không biết! Nàng... Nằm ngủ cũng tăng tu vi.


Đại kiếp nạn hàng lâm, trăm vạn sinh linh cùng nhau trấn áp, nàng một tiểu nữ hài tại Thái Nhạc Thành mang danh thiên tài đệ nhất, thiên kiêu thế hệ này cho dù chói sáng đến đâu, thì bọn hắn cũng đều cảm thấy bi ai vì sinh cùng thời đại với nàng, cho dù bọn hắn có là con cháu thế gia, đại đạo thống thì đứng trước nàng hết thảy đều là trò cười.


Nàng! Một quyền nát hồng long.
Nàng! Một quyền thiên đạo vong.


Kẻ nào dám tự xưng thiên tài, đến tiếp Lộ mỗ một quyền.


Nhận xét về Tai Ương

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ