Ta, Vô Sỉ!
Một tên trộm vì chạy trốn khỏi cảnh sát mà nhảy xuống sông để trốn. Nào ngờ vừa nhảy xuống bị đập đầu vào viên đá bên bờ, cứ tưởng đã chết, nào ngờ khi vớt lên bị lạc vào thế giới nọ. Ở thế giới bình thường, người ta dùng nghiệp vụ cảnh sát để tra khảo. Ở thế giới này, bọn chúng lại dùng gái xấu để ép cung....

Nhận xét về Ta, Vô Sỉ!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ