Ta Ở Đại Long Đợi Nàng
Truyện Ta Ở Đại Long Đợi Nàng đã ký hợp đồng xuất bản độc quyền với Enovel. Bất kỳ hình thức sao chép nào nếu không được sự cho phép của Enovel là vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Lúc cùng Nhã Uyên đến Tô Nam, liền bị nàng ta đẩy xuống vực sâu, đoá sen trong phòng mẹ ta cũng mất đi một cánh. 

Ta nằm giữa tuyết lạnh bảy ngày liền, cảm nhận được tất thảy từ cái lạnh ở Tô Nam khi đêm đến, lẫn cả cái lạnh của con người lúc hận thù. Ta sống là nhờ băng tan hay vì lời hứa với chàng mà kiên cường chống chọi?

Năm đó chàng từng nói với ta, ở Đại Long cái gì cũng tốt, chỉ là tình người lại lạnh lẽo như lúc đông tàn! Lúc chàng nói, ta vốn không tin. Bây giờ ta tin rồi, lại chẳng kịp quay đầu nữa!

Đoàn Vũ, chàng bảo đợi ta ở Đại Long nhưng lần này ta thất hứa rồi.

Nhận xét về Ta Ở Đại Long Đợi Nàng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ