Ta Không Muốn Làm Đồ Đệ Của Nàng

Văn án.

Nàng là một vị tiên cô trăm tuổi sống trên núi mây, vốn tưởng có thể tận hưởng những năm tháng an nhàn cho đến cuối đời, bỗng từ đâu xuất hiện một thiếu niên mặt mày như hoa đến xin làm đồ đệ của nàng.

Mà tên này cũng thật là lì lợm quá, mặc dù đã lạnh nhạt từ chối vậy mà hắn vẫn một mực bám theo. Nàng nói không thu nhận đồ đệ hắn cũng đồng ý, xem hắn như người làm trong nhà lại chẳng vấn đề gì.

Nàng già rồi, làm gì còn sức lực nào để chơi đùa cùng hắn chứ.

Rốt cuộc hắn muốn cái gì đây?

Nhận xét về Ta Không Muốn Làm Đồ Đệ Của Nàng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ