Ta Đưa Vai Phụ Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh

Người ta nói vận mệnh là do ông trời sắp đặt, vậy kẻ ác từ khi sinh ra đã được chú định sẽ bị người đời thóa mạ rồi sao?

Nếu như một người dám đứng lên nói "không" thì sẽ có kết cục thế nào?

Kẻ kiêu ngạo như thế, liệu có thể tồn tại đến sau cùng?

Tạ Canh bị xóa trí nhớ, vừa mở mắt đã bị phán là kẻ có tội, phải đi chuộc tội bằng cách hỗ trợ đối tượng nhiệm vụ, cũng là kẻ được trời định đi lên đỉnh cao nhân sinh.

Nhưng một kẻ phải cần đến người khác hỗ trợ mới có thể đi lên đỉnh cao, thật sự cũng xứng ở vị trí đó sao?

Tạ Canh cười lạnh tỏ vẻ: Ta chỉ là một nhân vật phụ, nhưng đỉnh cao kia, có gan thì tranh thử đi!

Không những một mình lên được, cậu còn thuận tay kéo cả người khác lên nữa!

"Người khác": Không sai. Vợ anh là giỏi nhất!

Tạ Canh: Người anh em tốt này, đừng nói đùa.

"Người khác": ...


Nhận xét về Ta Đưa Vai Phụ Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ