Sự Trả Thù Sai Lầm Của Tổng Giám Đốc

Vì để trả thù cho một cô gái mà anh lầm tưởng là ân cứu mình lúc nhỏ mà làm tổn thương người con gái đáng thương, và cũng chính là người anh yêu, cô cũng là ân nhân cứu anh lúc nhỏ. Hạ Điềm Nhi yêu Nam Thiên Kình, thế nhưng người cô yêu lại vì người con gái khác trả thù cô, khiến cô rơi vào bệnh tình nặng hơn.

Nhân vật chính: Hạ Điềm Nhi

Nam Thiên Kình

Nhận xét về Sự Trả Thù Sai Lầm Của Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ