Sư Phụ, Em Thật Ngọt Ngào

Tông Dụ là thiếu đương gia nhà họ Tông. Tính khí hắn nóng nảy thô bạo, ai đụng là xúc, vì vậy đắc tội không ít thủ lĩnh các gia tộc cốt cán. Ông cụ Tông đành phải đưa Tông Dụ lên núi tìm cao nhân, học cách bình tâm tĩnh khí. 


Nào ngờ cao nhân đã đi du lịch thế giới, chỉ còn một đồ đệ nhỏ ở lại canh nhà. Tông Dụ vậy mà phải bái một cô nhóc nhỏ hơn mình tám tuổi làm sư phụ!

Lúc đầu, hắn không phục, không cho Đào Chi Niệm mặt mũi.

“Con nhóc ranh!”

“Hỗn láo, cậu phải gọi tôi là sư phụ, tự xưng là đồ nhi, biết chưa?”

Lúc sau: “Sư phụ, em thật ngọt ngào.”


Tóm gọn: Đương gia hắc bang hung ác với cả thế giới nhưng dịu dàng với một mình em x Trạch nữ một lòng muốn tĩnh tâm dưỡng lão.

(Truyện hoàn toàn hư cấu, tất cả các cá nhân, tổ chức, tên quốc gia,... trong truyện đều không có thật.)


Nhận xét về Sư Phụ, Em Thật Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ