Sự Lựa Chọn Cuối Cùng
Em có cố ngàn vạn lần cũng không được như cô ấy, phải không anh?
Phải chi em có được anh từ những ngày đầu, thì bây giờ cũng không cần phải lo lắng miên man về người cũ nữa.
Một cơ hội thôi, được không anh? Rồi em sẽ biến mất như cách tình yêu của em phai nhạt.

Nhận xét về Sự Lựa Chọn Cuối Cùng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ