SPD
Một ngày, tôi gặp nhỏ.
Một ngày, bước vào chiến trường sinh tử.
Con người thật dần được hé lộ...
Tự hỏi, nhỏ có ổn không...

Nhận xét về SPD

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ