Soulmate (Tri kỷ)

Câu chuyện ngụ ngôn Symposium (Yến tiệc) của Platon có nói như thế này:

Con người từ thuở xa xưa có hình dạng rất khác so với bây giờ, họ có bốn tay, bốn chân, hai mặt. Họ như hai người dính liền lại với nhau, có thể là nam nữ hoặc là nam nam hay nữ nữ. Với hình dạng này, con người có sức mạnh rất đáng sợ, thần Zues vì dè chừng con người nên đã dùng phép thuật tách đôi con người ra làm hai nửa, chính là dáng vẻ mà con người hiện đang có đây.

Trong hình dạng mới, con người yếu đuối vô cùng, họ sợ hãi và cô đơn vì một nửa của họ đã biến mất, tách ra khỏi họ. Vì vậy họ luôn khao khát, trông mong, tìm kiếm nửa còn lại của mình, hợp lại thành một, không thể chia lìa.

Đó là linh hồn song sinh của chúng ta.

Một mối quan hệ khăng khít thân mật, kết nối cả về thể xác và tinh thần, cùng nhau đi qua nhiều kiếp sống.

Nhận xét về Soulmate (Tri kỷ)

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ