Song Linh Thần Thám

Trích lời người cậu bí ẩn của tôi đã từng nói:

"Giống như hai mặt của một đồng xu, thiện và ác tuy là hai thứ đối lập nhau nhưng chúng cùng được sinh sôi, nảy nở từ tâm của loài người. Cuối cùng, chính con người lại nhận cái ưu ái để có được đặc quyền tự do cho việc chọn lựa giữa ‘nhân tâm’... hoặc ‘dã tâm’."

"Vậy có phải là không có vị thần nào cao đẹp bằng ‘nhân tâm’... và cũng chẳng có ác quỷ nào kinh tởm bằng ‘dã tâm’?"

Với nguồn sức mạnh tâm linh mạnh mẽ và khả năng sử dụng các tiểu xảo giả thần giả quỷ của mình, vị thần thám nổi tiếng nơi thủ đô hoa lệ sẽ đi khắp nơi, đem lại ánh sáng công lý cho thế gian.

Nhận xét về Song Linh Thần Thám

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ