Sơn Tinh, Thủy Tinh Chuyện Thuở Ấy

"Núi cao sông hãy còn dài

Năm năm báo oán đời đời đánh ghen"

Phóng tác dựa theo truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Ngọc Hoa là sinh viên năm hai khoa nghiên cứu lịch sử ở Hà Nội, tình cờ gặp nạn xuyên không về thời Hồng Bàng. Tại đây cô đã được gặp những nhân vật trong lịch sử như Hùng Vương thứ Mười Tám, Thục Phán xứ Tây Âu, Sơn Thánh, Thủy Thánh và chứng kiến một đoạn lịch sử thăng trầm của dân tộc thời kỳ đầu mở nước, cũng như cuộc chiến Sơn Tinh - Thủy Tinh được lưu truyền đến bây giờ. 

Trước một Thủy Thánh chung tình cố chấp vì tình yêu, một Sơn Thánh rất đỗi chân thành nhưng trong tim chỉ chứa muôn dân thiên hạ, một Thục Phán đầy mưu mô xảo quyệt trước tình yêu, cô sẽ chọn ai? Ở lại hay quay về mới là lựa chọn tốt nhất cho tất cả?

Những tình tiết, diễn biến, nhân vật cụ thể đều là hư cấu dựa trên nền lịch sử, có sự thêm thắt, tưởng tượng của tác giả, không nên đánh đồng với những gì đã thực sự xảy ra hàng ngàn năm trước. Truyện có chứa đựng yếu tố hoang đường, kỳ ảo.

Nhận xét về Sơn Tinh, Thủy Tinh Chuyện Thuở Ấy

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ