Sợi Dây Đỏ
Ở thành phố X, nước X, cậu được bố đưa từ bên nước ngoài về và sinh sống tại đây sau rất nhiều năm xa cách. Lý do đơn giản là ông ấy sẽ chu cấp tiền ăn, học cho cậu hàng tháng vì mẹ cậu bặt vô âm tín đã lâu lắm rồi. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến bà bây giờ đang ra sao nữa. Cứ nghĩ cuộc sống tại đây cũng sẽ tẻ nhạt hệt như từ khi cậu sinh ra đến giờ nhưng không, nó bắt đầu thay đổi chóng mặt kể từ lúc cậu gặp lại cô - người con gái tiếp thêm động lực cho cậu tồn tại đến giây phút này. Và cậu cũng không ngờ rằng bản thân sẽ vì cô mà thay đổi nhiều đến thế. 

Nhận xét về Sợi Dây Đỏ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ