Sau Lũy Tre Làng Phần 4: Trần Long Du Ký

Ở phần ba chúng ta đều biết đến bộ ba: Trần Long, Lê Hoàng Minh ( Quỷ Nhân ), Nguyễn Mạnh.

Trần Long là sư tổ tộc Trần, Qủy Nhân là sư tổ nhà Lê, Nguyễn Mạnh chính là trụ trì chùa Hàm Long.

Như vậy mối quan hệ giữa ba người này là gì? Nguồn gốc và xuất xứ của họ đến từ đâu? Các gia tộc ẩn thế của Việt Nam?

Tại sao ở phần hai, Trần Lạc sau khi cứu thầy Quân đã nói rằng đền lại mạng sống cho vợ con thầy Long.

Ở phần bốn này, tất cả các bí ẩn, bí mật xuyên suốt ba phần trước sẽ được làm sáng tỏ. Kèm theo đó là cuộc phiêu lưu, khu quỷ trừ ma của thầy Long.

Nhận xét về Sau Lũy Tre Làng Phần 4: Trần Long Du Ký

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ