Sau Lũy Tre Làng Phần 2: Mối Thù Ngàn Năm

Những đạo pháp của pháp sư Vạn Kiếp, pháp sư dòng họ Trần, pháp sư của Việt Nam trước đoàn Âm Binh Mông Nguyên cả một vạn người. Chính và tà, ai sẽ thắng? Đức thánh Trần Hưng Đạo đã xuất hiện, dù chỉ là mơ hồ. Nước mắt, đau thương, sợ hãi, vui buồn đan xen, đủ thứ cảm xúc lẫn lộn với nhau, chính là một bữa tiệc không thể chối từ của tác giả dành cho độc giả. Nói ngắn gọn một câu cho nó vuông: Bộ này cháy, cháy kinh khủng.

Nhận xét về Sau Lũy Tre Làng Phần 2: Mối Thù Ngàn Năm

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ