Sau Lũy Tre Làng Phần 1: Thần Cây Đa, Ma Cây Gạo, Cú Cáo Cây Đề

Một làng quê vốn yên bình, thì nay đã chìm trong sợ hãi. Một đêm ba mạng người vì sao lại chết? Âm binh Mông Nguyên trỗi dậy sau một ngàn năm. Pháp sư họ Trần xuất hiện, bật mí về một môn phái mới. Pháp Môn Vạn Kiếp. Pháp sư của người Việt, không đi theo Mao Sơn, cũng chẳng đi theo Long Hổ Sơn. Tất cả bức tranh vốn ẩn trong sương mù, sẽ từ từ được sáng tỏ.

Nhận xét về Sau Lũy Tre Làng Phần 1: Thần Cây Đa, Ma Cây Gạo, Cú Cáo Cây Đề

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ