Sau Lưng Chúng Ta Là Tuổi Trẻ

Sau lưng chúng ta ...

... là những kỷ niệm khó quên của thời niên thiếu.

... là những bồng bột và lo toan của tuổi trẻ.

... là khoảng cách vô hình khi hai con người chưa đủ thấu hiểu lẫn nhau.

Tình yêu của chúng ta ...

... là 2 năm hạnh phúc.

... là 3 năm chờ đợi.

... cộng thêm 3 năm nữa để cả hai cùng trưởng thành.

Cuối cùng cũng chỉ có thể buông lời chia tay!

Nhận xét về Sau Lưng Chúng Ta Là Tuổi Trẻ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ