Sau Khi Trùng Sinh, Hoàng Hậu Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Nhân vật chính: Cố Lưu Ly, Thẩm Vũ

Kiếp trước, nàng dốc hết toàn lực nâng hắn lên hoàng vị.

Kiếp này, nàng dốc hết toàn lực kiếm tiền.

Trước khi trùng sinh, nàng điên cuồng yêu hắn, chạy theo hắn.

Sau khi trùng sinh, nàng tìm mọi cách tránh xa hắn.

Kiếp trước, hắn phụ nàng, tổn thương nàng.

Kiếp này, hắn nhất định sủng hư nàng đến vô pháp vô thiên.

Trước khi trùng sinh, hắn lạnh nhạt nàng.

Sau khi trùng sinh, hắn nhất định sủng hư nàng đến vô pháp vô thiên.

Nhận xét về Sau Khi Trùng Sinh, Hoàng Hậu Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ