Sau Khi Thoát Ra Là Mạt Thế
Sau khi thoát ra là Mạt Thế.

Đại dịch zombie bùng nổ, người sống kẻ chết.

 Một thành tang thi.

Hai thành dị năng giả.

Ba thành kẻ thấp kém nhất.

Kẻ thảm nhất lại là những đứa trẻ ở 'nơi đó', bị coi là quái vật, bị ghẻ lạnh cùng khinh thường. Chúng phải vật lộn đấu tranh để mà sống.

Nhưng trách thiên mệnh nghịch cải, mỗi người một vẻ, mỗi kẻ một lời. Đấu đá lẫn nhau để sinh tồn, từ banh thành thù, từ thù thành truyền kiếp.

- Cảnh báo: máu, chết, từ ngữ thô tục.

- Bối cành tự dựng, bí ẩn còn nhiều.

- không cp.

Nhận xét về Sau Khi Thoát Ra Là Mạt Thế

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ