Sau Khi Chuyển Sinh, Tôi Tiếp Tục Chuyển Sinh

Tôi là một cô con gái trong một gia đình bình thường. Thật ra cũng không chính xác lắm, một cô con gái nuôi mới đúng. Họ nhận nuôi tôi để tôi làm người hầu cho họ. Dần, tôi mất niềm tin vào gia đình. Một ngày, tôi phát hiện mình đã chuyển sinh sang thế giới khác. Nhưng vì mất niềm tin nên tôi cứ sống lạnh lùng qua ngày. 

Đến hôm, tôi nhận ra rằng mình lại quay về thế giới cũ. Tôi thật sự đã hối hận. Ước mình lại được về thế giới kia. Nhưng tôi thật sự quay lại được này.

Nhận xét về Sau Khi Chuyển Sinh, Tôi Tiếp Tục Chuyển Sinh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ