Sa Vào Lưới Tình

Thi Thi là một tiểu thư xinh đẹp, giàu có, cuộc sống đầy đủ, nhưng thứ cô không có lại là tình thương từ cha. 

Tử Sâm là bác sỹ trẻ, tài ba, từng ra tay cứu giúp Thi Thi. Từ đó họ bắt đầu có mối liên kết với nhau. 

Con đường của họ đi gặp không ít những kẻ ngáng đường, gây ra vô số tình huống hiểu lầm. 

Tình yêu và cũng là định mệnh sẽ cho họ một đáp án. 

Nhận xét về Sa Vào Lưới Tình

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ