Reality Game - Trò Chơi Thực Tế

Một cô gái có vẻ bình thường bị ép tham gia vào trò chơi của những kẻ tâm thần.


Cre bìa: まくら くらま

Edit bìa: VHH


Nhận xét về Reality Game - Trò Chơi Thực Tế

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ