Ràng Buộc

Tình yêu chỉ có sự ràng buộc…


Rốt cuộc có thể hạnh phúc hay đau khổ? 


Là bất hạnh tột cùng hay tuyệt vọng sống không bằng chết? 


Là sự thật hay đằng sau còn có lí do khác? 


Vào đọc sẽ hiểu rõ nhé.

Nhận xét về Ràng Buộc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ