Ràng Buộc 2

Cung Mặc Thâm hắn có bệnh! 


Bất kể kiếp trước hay kiếp này hắn đều không thể buông bỏ được Bạch Hạ Nhiên! 


Hắn học cách yêu một người cũng học cách ôn nhu với người đó, nhưng đến cuối cùng nhận lại một câu: “Tôi đã có người mình thích.” 


Một câu nói của cô như một tảng đá đè vào tâm hắn. 


Kể từ giây phút đó… hắn lại đi vào vết xe đổ của kiếp trước. 


Trái tim cùng lí trí mách bảo hắn! 


Chiếm hữu cô đi! Trói buộc cô chỉ là của mình hắn!

Nhận xét về Ràng Buộc 2

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ