Quý Ngài Omega Giá Đáo

Tưởng chừng như đã chết, tôi được tái sinh một lần nữa. Trở thành một đứa trẻ sơ sinh mang kí ức kiếp trước, có tên gọi mới là Lưu Gia Khánh. Đến khi gặp cậu ta, Cố Thiên Hưng thì tôi đã nhận ra rằng mình đã xuyên vào thế giới tiểu thuyết ABO. 

Không sao, tôi là nhân vật phụ, bạn của nam chính. Cái kết của nhân vật này, không thảm như nhân vật phản diện, hay đau buồn như nhân vật phụ si tình, nhàn lắm chỉ là bị nam chính sai vặt hơi nhiều. 

Mười năm sau.

...Tình tiết này sao lại xảy ra?

"Tôi là Omega?" ...

"Đánh dấu rồi, cậu là của tôi!"

Nhận xét về Quý Ngài Omega Giá Đáo

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ