Quân Vương Vốn Vô Tình

Giới thiệu.

“Tự cổ quân vương vốn vô tình.

Vì xã tắc, từ bỏ nhân sinh.

Chôn nỗi đau, không một ai biết.

Nở nụ cười, gánh vác thương sinh.”

Nhân Huyên chấp bút.

Vĩnh biệt nàng người mang đi ta tất cả nhân sinh, từ đây quân vương vô tình.

 

Liệu hai người có vượt qua được rào cản thương sinh để đến với nhau, mọi người hãy theo dõi câu chuyện nhé.

 

Nhận xét về Quân Vương Vốn Vô Tình

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ