Quận Chúa Tình Si.

Tình yêu là một thứ gì đó rất khó giải, tuy nhiên tình yêu mà đi kèm hai chữ đơn phương thì lại thêm sự khổ sở và dằn vặt.

Nhân vật Hoa Xuyến của chúng ta cũng vậy, nàng ấy yêu đơn phương người đã nuôi nấng mình, là Dương Khuyên Lãnh, hôn phu cũ của mẫu thân sinh nàng.

Nàng ấy chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích hắn, càng không nghĩ hạt giống tình yêu bản thân trồng lên sẽ có thể đơm hoa kết trái, bởi vì Dương Khuyên Lãnh chỉ có mẫu thân nàng, chỉ thích mẫu thân mà thôi.

Hơn nữa nàng biết mình là con của kẻ đã khiến hắn sống khổ suốt bao năm bị giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, cũng hiểu việc đối phương nuôi nấng mình là bởi mảnh tình nghĩa năm xưa dành cho mẫu thân.

Bất kể ra sao, thì hắn chỉ có xem nàng như thân nhân, không hơn không kém, cho dù hắn có thể đau lòng vì nàng, đó chẳng qua là xuất phát từ hai chữ tình thân.

Cái gì nàng ấy cũng hiểu rõ, đều biết hết, nhưng cớ sao vẫn mù quáng làm một con thiêu thân sa vào chốn tình ái trái ngang, khó thoát này, tự vùi chôn thân mình xuống đáy vực của nỗi lòng đớn đau.

Nhận xét về Quận Chúa Tình Si.

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ