Quá Đỗi Ngọt Ngào

Dương Đường Tranh và Ngọc Lưu Ly ở cạnh nhau những năm Cao Trung.

Đến khi trưởng thành, họ cũng luôn gắn bó.

Điểm chung của tình yêu đó là vẫn ngọt ngào như vậy.Nhận xét về Quá Đỗi Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ