Phượng Hoàng Vô Song

Hoàng hậu của Đại Chử - Bạch Tịch Nguyệt bị triều thần hãm hại. Sau một trận mưa to gió lớn, linh hồn của cô ấy nhập vào trong cơ thể của muội muội Bạch Tịch Dao, nhưng lúc này Tịch Dao đang bị kẻ thù truy sát. Trong lúc bị truy đuổi thì rơi xuống vực thẳm mất trí nhớ. Tịch Dao và Hằng vương của Đại Chử - Cốc Dạ Hằng, tình cờ gặp gỡ và phải lòng nhau. 

Sau này, linh hồn của Tịch Nguyệt và Tịch Dao cùng tồn tại trong cùng một cơ thể. Vì để báo thù, Tịch Nguyệt đã dùng thân phận của muội muội tiến cung. Đoạn tuyệt tình cảm với Dạ Hằng.

Trải qua muôn vàn trắc trở, Tịch Nguyệt cũng trả được thù và trả lại thân thể cho muội muội.

Nhận xét về Phượng Hoàng Vô Song

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ