Phụng Thiên Nghịch Mệnh
Hạ Linh là một sát thủ ở Trái Đất, trong một lần đi làm nhiệm vụ vô tình xảy ra sơ xuất dẫn đến mất mạng.
Thế nhưng nàng cư nhiên xuyên không đến một đại lục lạ.
Với thiên phú của tiền thân kiếp trước, nàng đã đảo lộn mọi thứ tại nơi này, cũng gặp được hắn tại đây.
Hắn vì nàng mà chờ đợi luân hồi hai kiếp chỉ để sánh duyên cùng với nàng lần nữa.
Họ là một cặp đôi bá đạo trên đại lục! 

Nhận xét về Phụng Thiên Nghịch Mệnh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ