Phù Sinh Mạc Hành

Như ngày tàn tận thế, Ma tộc ùn ùn kéo tới, từng bước từng bước chiếm lấy thổ địa đại lục Thiên Nguyên.

Thân là một sinh linh từng bị Ma tộc giết chết, Bạch Phù Sinh trọng sinh trở về quá khứ, tất cả bi kịch đều chưa xảy ra, thế là hắn mang trên mình ánh rạng đông chiếu rọi sự tuyệt vọng tương lai, tìm kiếm sức mạnh hư vô tồn tại, để chiến thắng không thể tưởng được địch nhân.

Trong quá trình chiến đấu, Bạch Phù Sinh gặp những người bạn đồng hành, trong đó có Mạc Hành Ca, người mà hắn kiếp này nguyện cùng sống chết, mãi không chia lìa.

Nhận xét về Phù Sinh Mạc Hành

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ